Meld deg på her

25 april 16:00Grand Hotel, Oslo

Behandling av kumelkproteinallergi, hvor langt er vi kommet og hvor er vi på vei?

NESTLÉ HEALTH SCIENCE har gleden av å invitere deg som jobber med barn og allergi til et spennende kveldsmøte, der klinisk praksis forenes med nyeste kunnskap om behandling av kumelkproteinallergi.

Kveldens foredrag vil svare på spørsmål som:

  • Hvilke matvarer har betydning for å sikre næringsinntaket til melkeallergiske barn?
  • Hva viser den siste norske forskningen på ernæringsstatus og vekst hos barn med kumelkproteinallergi?
  • Hvordan ta stilling til hvilken behandling som er riktig for barn med arvelig belastning eller kumelkproteinallergi?
  • Utredning og aktiv behandling av kumelkproteinallergi, hvor langt er vi kommet og hvor er vi på vei?

Det blir også mulighet til å diskutere med foredragsholderne, som er ledende eksperter på sine respektive felt. Vi håper at du etter dette møtet vil sitte igjen med ny innsikt som kan hjelpe og styrke din kliniske hverdag med utredning og behandling av barn med kumelkproteinallergi.

Arrangementet er gratis.

Meld deg på her

TID & STED


25.4.2018 - klokken 16:00

Grand Hotel Oslo

Karl Johans Gate 31


Meld deg på her

Program

Velkommen og mingling

30min

Janne Anita Kvammen

Ernæringsbehandling ved melkeallergi hos sped og småbarn, klinisk erfaring og resultater fra forskning på ernæringsstatus og kosthold. Forelsning og diskusjon.

50min

Pause

10min

Ralf Heine

Treating Cow’s milk protein allergy – the past the present the future. Forelesning og diskusjon.

50min

Produktinformasjon fra Nestlé Health Science

30min

Middag

90min

Foredragsholdere

Ralf Heine
MD FRACP

Dr Ralf Heine has practiced as a Paediatric Gastroenterologist and Allergist at the Royal Children’s Hospital in Melbourne, Australia, with over 25 years of clinical experience. Dr Heine is recognised as an international expert in cow’s milk allergy. He has been actively involved with the DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy) guidelines which were drafted in 2010. More recently, he has co-authored the iMAP guidelines (2017), an international adaptation of the British MAP (Milk Allergy in Primary Care) guidance. As a Senior Research Fellow at the Murdoch Children’s Research Institute and The University of Melbourne, Dr Heine has been involved in multiple clinical trials on food allergy and has published over 90 peer-reviewed articles. Dr Heine has recently joined Nestlé Heath Science, Switzerland, as the Global Medical Director for Paediatric Care where he will focus on new concepts in the treatment of cow’s milk allergy

Les mer

Janne Anita Kvammen
Klinisk ernæringsfysiolog cand.scient

er klinisk ernæringsfysiolog cand.scient, utdannet ved Universitet i Oslo og har jobbet ved Barneklinikken på Oslo Universitetssykehus siden 2000. Janne har spesialisert seg innen barneernæring. Som en av to kliniske ernæringsfysiologer satt hun i arbeidsgruppen for utarbeidelsen av «Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring» som ble utgitt i 2015. I 2014/15 gjennomførte Janne og kollegaer ved Barneklinikken en klinisk studie, MILKID-studien. I studien ble vitamin- og mineralstatus, vekst og kosthold hos melkeallergiske barn under 2 år undersøkt. Janne vil presentere resultatene, og oppsummere kostråd når sped- og småbarn må følge melkefri diett.

Les mer